บ้าน > ดาวน์โหลด > ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

จำนวน ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ชนิดของไฟล์ วันที่ การทำงาน
1 RFID Hotel lock software 5.97 MB rar 2018-03-01 ดาวน์โหลด
2 3.5 Version SDK Updates 842.47 KB rar 2017-07-27 ดาวน์โหลด
3 dll-----hotel lock 2.39 MB zip 2016-12-19 ดาวน์โหลด
4 hotel door lock DLL 284.37 KB rar 2016-12-19 ดาวน์โหลด
5 Contact Hotel IC Card Lock 8.86 MB rar 2016-11-29 ดาวน์โหลด
6 long range card reader SDK 4.58 MB rar 2016-11-17 ดาวน์โหลด
7 Temic lock software 2 3.05 MB zip 2016-10-10 ดาวน์โหลด
8 Temic lock software 9.73 MB zip 2016-10-10 ดาวน์โหลด
9 Software for Long Range Card Reader 4.15 MB rar 2016-05-04 ดาวน์โหลด
10 RF setupsoftware 7.48 MB zip 2015-01-20 ดาวน์โหลด
11 ซอฟแวร์สำหรับ IC ล็อค 3 5.27 MB rar 2015-01-12 ดาวน์โหลด
12 ซอฟแวร์สำหรับ IC ล็อค 2 5.27 MB rar 2015-01-12 ดาวน์โหลด
13 ซอฟแวร์สำหรับ IC ล็อค 1 0 B rar 2015-01-12 ดาวน์โหลด
บ้านก่อน1ต่อไปปลาย